topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Nyland Barnehage

Oransje  Blå  Gul  Grøn  Raud  

SFO
Publisert: 30-01-2015 skrive av: styrar

VIKTIG MELDING TIL DEG SOM HAR BARN SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO.

Ønskjer de å søkje om SFO plass for hausten 2015 er søknadsfristen 1. mars. Det må søkjast elektronisk via heimesida til TIme kommune; www.time.kommune.no

DATO FOR OPPSTART I SFO

Etter barnehagen sine vedtekter § 3.7 vil tildelte barnehageplass gjelde fram til skulepliktig alder, dvs frå opptaksdato til skulestart/SFO det året barnet fyller 6 år, eller til barnet flytter ut av kommunen. Oppstart til SFO er 1 eller 17 august for 2015. Barn som ikkje skal ha eit SFO tilbod vil automatisk behalda barnehageplassen til og med 14 august.

BETALING

Utgangspunketet er at føresette betaler for tilbodet som barnet har.
Ved tilbod i SFO frå 1. august, betaler ein for SFO tilbodet for heile august og ikkje for barnehage.
Ved tilbod frå SFO frå 17 august betaler ein halv mnd for barnehagetilbodet og halv mnd for SFO.
Barn som ikkje skal ha eit SFO tilbod, betaler for halv månad i barnehagen.

FERIEAVVIKLING
Barn i barnehagen skal etter barnehagen sine vedtekter § 4 ha minst 5 veker i løpet av barnehageåret. 3 veker må takast samanhengande i perioden 01.06-skulestart. Barn som starter i SFO 1 august, må ta ut 3 veker med ferie samanhengande i perioden 01.06-31.07. Barnehagen har stengt dei to siste vekene i juli månad.

For meir informasjon om ferie sjå §4 i vedtektene for barnehagane.

 

 

Hyttesamarbeid
Publisert: 30-01-2015 skrive av: Raud

Det er for tida veldig jilt å samarbeide om å lage hytte. Her trengs mange nyttige hender og det er ikkje alltid enkelt å få teppene til å henge slik ein vil. Etter bygging er det gøy å dra på hyttetur og leike inni med lommelykt eller dra til eventyrland......picture

 

Skøytebanen
Publisert: 23.01.2015 skrive av: Raud

Turen til skøytebanen var det mange som hadde gleda seg til, me er jammen heldige som har buss :-) Dette var ei kjekk oppleving og mange hadde stor mestring mens andre hadde stor pågang og måtte stå på for å få det til.Første gong på skøter for nokon.  Det som var læringa på turen var at det ikkje hjelper å gje opp dersom ting er nye og utfordrande. Det var lettare for mange å stå på skøyter etter lunsj for då hadde me øva før lunsj og visste korleis det var.

Fellesdag 26. januar
Publisert: 26.01.2015 skrive av: Nyland 2

I dag var det tid for fellesdag med tema natur, miljø og teknikk. Alle samlast oppe på Nyand 2 til ei lita samling, før vi dela oss opp i fargegruppene. Alle gruppene skulle innom 5 poster med ulike tema. På post 1 hadde vi teke bilder av ulike stedet på uteområdet, og barna skulle prøve å finne kor bilda var tekne. På post 2 låg det ulike dyr i ei korg. Rundt korga var det bilde av ulike fotspor, og jammen hadde nokon bæsja og her. Det gjaldt å finne ut kva for eit dyr som høyrte til dei ulike fotspora og bæsjene. På post 3 måtte vi ned i kjelleren og rydde opp, nokon hadde heve søppel her. Så måtte vi sortere søppelet i rett dunk, papir, rest, mat og plast. På post 4 skulle vi utføre ulike forsøk, og på post 5 skulle vi bruke naturmateriell til å bygge figurer etter kjente landemerker rundt om i verda. Kos dere med bilder:)

picture
 

 

Første gang på skøyteisen!
Publisert: 23.01.2015 skrive av: Grøn gruppe

 

I dag var det mange frå grøn gruppe som prøvde seg på skøyteisen for fyrste gong!

Vi voksne som var med blei veldig imponert over kor fort dei klarte å halda balansen og kom seg framover.. 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.