topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Nyland Barnehage

Oransje  Blå  Gul  Grøn  Raud  

Ut på tur!
Publisert: 26-06-2015 skrive av: liten base

Sist fredag var alle barna på liten base på tur. Vi gjekk til leikeplassen litt lenger oppi veien. Dette er ein kjempefin leikeplass der man kan gjera så mykje. Her er det store steiner man kan klatre på og hoppe fra, gressbakker man kan rulle og springe i, og kjekke leikeapparater! På turen  plukka vi og studerte både blomer og forskjellige insekter. Ein veldig kjekk tur, og så  hadde vi tatt så mange fine bilder, og her kjem dei.

picture
 

Rett til redusert foreldrebetaling
Publisert: 17-06-2015 skrive av: styrar

fileicon 
veiledning og informasjon til sknad.pdf

Ei ny nasjonal ordning skal sikra at ingen familiar skal betala meir enn 6 % av inntekta for ein barnehageplass. Familiar med lågare inntekt enn
 kr 473 000,- skal betala mindre enn makspris for ein barnehageplass. Foreldre som har rett på redusert sats etter nasjonale reglar, må søkja om dette. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandla søknad om reduksjon i forledrebetalinga. Ordninga gjeld barn i kommunale og private barnehagar.

I time kommune er søknadsfristen i år 1. august og søknad skjer via elektronisk skjema på heimesida til Time kommune www.time.kommune.no - velg Elektronisk skjema i høgrekant, finn så skjkemaet Redusert foreldrebetaling - barnehage.

Eg har lagt ved skriv med veilening og informasjon som er viktig å lesa før de fyller ut søknadsskjema.

Årsplan for 2015/2016
Publisert: 19-05-2015 skrive av: styrar

Det er nå lagt ut forslag til ny årsplan. Slik finn du den:

1. Gå inn på MENY (venstre side)
2. Klikk på Planverk
3. Plan (høgre side)
4. Klikk på Årsplan 2015/16

Dersom du har innspel til årsplanen ta kontakt med:

Leder i SU: Judith@teambygg.no  eller

Styrar: Monica.tjosevik.dybing@time.kommune.no

INNAN 28.05.15

Kontaktinformasjon til AU og SU
Publisert: 05.12.2013 skrive av: Monica T D

Her er e-post og telefonnummer om nokon vil ta kontakt med foreldrerepresentantane i Arbeidsutvalget (AU) eller Samarbeidsutvalget (SU):

Foreldrerepresentanter i AU
Judith Sørensen Håland : Judith@teambygg.no tlf 93007912
Krisin Sælevik Kjetland: selevik@hotmail.com tlf 90792597
Mariann Gjengedal Sælevik gjengi@gmail.com tlf 97145615
Nancy Undheim: nancy.undheim@time.kommune.no tlf 91150150
Ingvar Didrik Haukland i.d.haukland@lyse.net 99164084

Foreldrerepresentanter i SU (sjå e-post og telefonnr AU)
Judith Sørensen Håland
Nancy Undheim
Ingvar Didrik Haukland (vara)
Trond Sundby (politikar)
Monica Egeland (personalrepr)
Torill Holm (personalrepr)

 

 

 

Ripsbærplukking og sommer
Publisert: 15-07-2014 skrive av: Grete

RUNDE RARE RULLE RUSK  av Andrè Bjerke

Runde rare rulle rusk, rapset rips på Ibsens busk

Ibsen kom og skulle plukke, rips til rørte rips på krukke

Ned i krukken raspet Ipsen, Rulle som en rips blant ripsen

Rund og rød som ripsen selv, ble han syltet samme kveld

Nå er det mange ripsbær som er raude. Vi har prøvd å vente heilt til dei vart modne, men har smakt undervegs. Vi har plukka i kopp og rørt bæra med sukker etterpå.

Kos dykk med bilete frå dagen i dag.

picture
 
picture
 

 

 
 
.