Meny
Velg avdeling Forside
Lassaveien 6 4022 STAVANGER Vis på kart
Telefon: 51560575 Send oss e-post
Redaktør: Aud Frøvik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Søk barnehageplass
Søk her

Velkommen til Misjonsbarnehagen Lasse Liten. 

 Følgende planleggingsdager er fastsatt for barnehageåret 2017-2018.

Fredag 18. august 2017

Torsdag 19.oktober 2017

Fredag 17. november 2017

Tirsdag 2. januar 2018

Tirsdag 3. april 2018

Den femte planleggingsdag er nå fastsatt til 19.oktober.

 

 

For å kunne planlegge feriedager og avspasering...

Her er oversikt over hvem som er valgt som representanter for FAU dette barnehageåret.

FAU er et bindeledd mellom foreldre/foresatte og barnehagen. Ta kontakt med FAU representant på din avdeling om du har noen henvendelser som kan være aktuelle for deg eller flere i barnehagen.

 

  

 

  


Gårsdagens aksjonsdag ble også i år et kjekt og vellykket arrangement.

Takk til alle foreldre, besteforeldre, søsken og venner som bidro til å gjøre dette til en fin opplevelse for barn og ansatte.

TUSEN TAKK for fantastiske 11.520 kroner som ble resultatet for alt salg.

 

 


Det er nå gjort endringer for pålogging i Stavanger kommunes portal for søknad eller endringer til barnehageplass mm

Ny lenke til foresattpålogging: https://stavangerg2.ist-asp.com/stavangerpub


I samarbeid med samarbeidsutvalget for bhg (SU) har vi valgt å legge planleggingsdag til torsdag 19.oktober.

I forbindelse med prosjektet Stavangerbarnehagen blir det arrangert kurs for alle ansatte i bhg denne dagen. Det er ønskelig at så mange som mulig fra vår bhg deltar på kurs. Vi mener det er fornuftig å legge planleggingsdag til 19.okt. ut fra disse forutsetninger om at alle ansatte da kan få delta på kurs

Alternativet med å sette inn mange vikarer mener vi vil være et dårligere tilbud for barna.

Denne planleggingsdagen blir den 5.planleggingsdagen som bhg i samarbeid med SU står fritt til å velge selv.

Det blir i tillegg arrangert kurs for alle pedagoger 20.oktober, denne dagen blir det satt inn vikar på avdelingene. Vi vil så langt det er mulig benytte vikarer som er kjente i bhg. 

 


Foreldrekaffe i Lasse Liten

Nytt tilbud til alle foreldre  

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre.

Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen.

Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk. Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne.

Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.


Endring i betalingsrutiner