Meny
Velg avdeling Forside
Lassaveien 6 4022 STAVANGER Vis på kart
Telefon: 51560575 Send oss e-post
Redaktør: Aud Frøvik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Søk barnehageplass
Søk her

Velkommen til Misjonsbarnehagen Lasse Liten. 

 Følgende planleggingsdager er fastsatt for barnehageåret 2017-2018.

Fredag 18. august 2017

Torsdag 19.oktober 2017

Fredag 17. november 2017

Tirsdag 2. januar 2018

Tirsdag 3. april 2018

Den femte planleggingsdag er nå fastsatt til 19.oktober.

 

 

Vinterferie

Skjemaer ved håndtering av legemidler i barnehagen.

Det blir økning i foreldrebetalingen...

Her er oversikt over hvem som er valgt som representanter for FAU dette barnehageåret.

FAU er et bindeledd mellom foreldre/foresatte og barnehagen. Ta kontakt med FAU representant på din avdeling om du har noen henvendelser som kan være aktuelle for deg eller flere i barnehagen.

 

  

 

  


Gårsdagens aksjonsdag ble også i år et kjekt og vellykket arrangement.

Takk til alle foreldre, besteforeldre, søsken og venner som bidro til å gjøre dette til en fin opplevelse for barn og ansatte.

TUSEN TAKK for fantastiske 11.520 kroner som ble resultatet for alt salg.

 

 


Det er nå gjort endringer for pålogging i Stavanger kommunes portal for søknad eller endringer til barnehageplass mm

Ny lenke til foresattpålogging: https://stavangerg2.ist-asp.com/stavangerpub


I samarbeid med samarbeidsutvalget for bhg (SU) har vi valgt å legge planleggingsdag til torsdag 19.oktober.

I forbindelse med prosjektet Stavangerbarnehagen blir det arrangert kurs for alle ansatte i bhg denne dagen. Det er ønskelig at så mange som mulig fra vår bhg deltar på kurs. Vi mener det er fornuftig å legge planleggingsdag til 19.okt. ut fra disse forutsetninger om at alle ansatte da kan få delta på kurs

Alternativet med å sette inn mange vikarer mener vi vil være et dårligere tilbud for barna.

Denne planleggingsdagen blir den 5.planleggingsdagen som bhg i samarbeid med SU står fritt til å velge selv.

Det blir i tillegg arrangert kurs for alle pedagoger 20.oktober, denne dagen blir det satt inn vikar på avdelingene. Vi vil så langt det er mulig benytte vikarer som er kjente i bhg. 

 


Foreldrekaffe i Lasse Liten