Meny
Velg avdeling Forside
Lassaveien 6 4022 STAVANGER Vis på kart
Telefon: 51560575 Send oss e-post
Redaktør: Aud Frøvik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Søk barnehageplass
Søk her

Velkommen til Misjonsbarnehagen Lasse Liten. 

 Følgende planleggingsdager er fastsatt for barnehageåret 2017-2018.

Fredag 18. august 2017

Torsdag 19.oktober 2017

Fredag 17. november 2017

Tirsdag 2. januar 2018

Tirsdag 3. april 2018

Den femte planleggingsdag er nå fastsatt til 19.oktober.

 

 

Det er nå gjort endringer for pålogging i Stavanger kommunes portal for søknad eller endringer til barnehageplass mm

Ny lenke til foresattpålogging: https://stavangerg2.ist-asp.com/stavangerpub


I samarbeid med samarbeidsutvalget for bhg (SU) har vi valgt å legge planleggingsdag til torsdag 19.oktober.

I forbindelse med prosjektet Stavangerbarnehagen blir det arrangert kurs for alle ansatte i bhg denne dagen. Det er ønskelig at så mange som mulig fra vår bhg deltar på kurs. Vi mener det er fornuftig å legge planleggingsdag til 19.okt. ut fra disse forutsetninger om at alle ansatte da kan få delta på kurs

Alternativet med å sette inn mange vikarer mener vi vil være et dårligere tilbud for barna.

Denne planleggingsdagen blir den 5.planleggingsdagen som bhg i samarbeid med SU står fritt til å velge selv.

Det blir i tillegg arrangert kurs for alle pedagoger 20.oktober, denne dagen blir det satt inn vikar på avdelingene. Vi vil så langt det er mulig benytte vikarer som er kjente i bhg. 

 


Foreldrekaffe i Lasse Liten

Nytt tilbud til alle foreldre  

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre.

Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen.

Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk. Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne.

Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.


Endring i betalingsrutiner

Vi har mange flotte barn som vi passer godt på hele dagen.

For at vi skal kunne ivareta vår oppgave trenger vi også at dere foreldre hjelper til med å sikre trygge og gode omgivelser.

Vi registrerer innimellom at flere av dere foreldre lar barna åpne porten eller lar barna klatre over porten.Det mener vi svekker vår sikkerhet for barna.

Vennligst påse at det er du som voksen som åpner og lukker porten

Vennligst ikke la noen barn klatre over gjerde eller over porten 


Her følger grei orientering om foreldrebetaling og om hvordan man eventuelt søker om inntektsmoderasjon.

http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/barnehage/Priser-og-betaling-2011/


TAKK til alle som bidro til at det ble en kjekk og fin aksjonsdag.

Vi har i dag talt opp kr 9951 kroner som skal gå til barnas misjonsprosjekt i Sør Amerika. 

Det er et fantastisk godt bidrag :)

Ny mailadresse til avdelingene
Publisert: 25.09.2015 skrevet av: A Frøvik

 

Vi har nå lagt inn ny mail-adresse til alle avdelinger.

Se info i høyre kollone for din avdeling Klikk for å vise større bilde 

"kontakt oss"

 

 

Vedtekter
Publisert: 26.08.2015 skrevet av: AF

 

Det er gjort noen endringer i våre vedtekter. Vennligst se vedlegg i høyremarg. Endringene trådte i kraft 01.08.15

Endringene gjelder informasjon om foreldreportalen HYPERNET, der all henvendelse vedr søknader og endringer om barnehageplass nå skal utføres. For mer informasjon om hypernet se under ventremeny "OPPTAK"

Det er også endret rutiner for avvikling av sommerferie. I likhet med Stavanger kommunes vedtekter vil også vår bhg nå innføre at barna skal ta ut minst 3 uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. 

For evnt spørsmål vennligst ta kontakt med styrerKlikk for å vise større bilde

 

 

Nytt system for søknad om barnehageplass/ bytte/ endringer
Publisert: 02.01.2014 skrevet av: A. Frøvik

 

Klikk for å vise større bilde

HYPERNET

Stavanger kommune har i 2014 fått et nytt system for å søke barnehageplass, gjøre endring eller bytte barnehage. Lenken ligger i meny på venstreside.

 

 

Vennligst lukk porten
Publisert: 14-02-2014 skrevet av: A. Frøvik

 

Klikk for å vise større bilde

 

 

Vi har mange flotte barn som vi passer godt på hele dagen.

For at vi skal kunne ivareta vår oppgave trenger vi også at dere foreldre hjelper til med å sikre trygge og gode omgivelser.

Vi registrerer stadig at flere av dere foreldre ikke er så nøye med å feste lenken på porten.

VENNLIGST hjelp oss å ivareta sikkerheten i barnehagen med å ta deg tid til å feste lenken på porten