topLogoSpacer
 
 
 

 
 

PLANLEGGINGSDAGER  2013 - 14

Høst:
Torsdag 24. oktober

Fredag 25. oktober

Vår:
torsdag  2. januar
fredag 21. mars
fredag 30. mai

 

 

 

 

 
 

Sandslimarka barnehage

Velkommen til Sandslimarka barnehage!
Publisert: 18.08.2012 skrevet av: LK

               Sandslimarka barnehage åpnet 20.08.12                             

                 picture

    Besøks- og postadresse: Sandslimarka 262, 5254 Sandsli  

Sommeren2014 forespørsel om behov for opphold
Publisert: 08-04-2014 skrevet av: O.N.

Barnehagen holder åpent under ferieavviklingen. I forbindelse med planlegging av bemanning og vikarinnsetting, trenger vi en oversikt over foreldrenes ferie og barnas behov for sommeropphold. Vi ber om at dere svarer innen tirsdag 22. april.

fileicon 
Ferieforesp2014.doc

Svarslipp leveres på storgruppen

FORELDREMØTE 29. april 2014
Publisert: 02-04-2014 skrevet av: Eric Olsbø

FAU ønsker herved alle foreldre velkommen til vårens foreldremøte

Dato/Tid: Tirsdag 29. april kl.19.00-21.00

Sted: Barnehagen

Tema:  Førstehjelp på barn v/ Thomas Sellevoll, Røde Kors

Innhold i førstehjelpsdemonstrasjon:
•    Hva er livreddende førstehjelp?     
•    Varsling 
•    Pasientundersøkelse
•    Bevisstløshet 
•    Fremmedlegeme i luftveier
•    Frie luftveier 
•    Hjerte- og lungeredning

I tillegg vil daglig leder Lisbet etter kurset gi en kort status på prosessen vedr. ny fremtidig driftsform ca Kl. 20.30 - 21.00

PÅMELDING TIL MØTE: På storgruppene

________________________________________________________

FAU hereby invite all parents to the Parents Meeting 29th of April at 19.00 - 21.00

Location: Kindergarten

This year's theme:         First Aid for babies and children, demonstration , Thomas Sellevoll, Røde Kors

•    What is lifesaving first aid?     
•    Call for help/Emergency numbers 
•    ABC (Airways, Breathing & Circulation)
•    Unconsciousness
•    Foreign objects in airways
•    CPR

Note: The demonstration will be given in Norwegian

After the demonstration Lisbet will give a brief status regarding the process for deciding new ownership and how the kindergarten will be managed in the future without the contribution from Statoil, from 20.30-21.00

Please sign up in Storgruppen

Videre drift i Stiftelsen Statoils barnehager
Publisert: 30-01-2014 skrevet av: Magnhild Brekke

Styret i stiftelsen mottok 28.01. 2014 melding om at Statoil har besluttet å avvikle barnehagetilbud som personalgode i selskapet.

Dette innebærer at Statoil vil kutte økonomisk støtte til stiftelsen innen en 5 års periode.

Vedtaket i Statoil har ingen umiddelbar konsekvens for stiftelsen eller driften i barnehagene.

  • Alle vil beholde barnehageplassen sin og vårens barnehageopptak vil gå som vanlig.
  • Alle ansatte beholder jobbene sine og driften i barnehagene videreføres.

KARNEVAL
Publisert: 17.03.2014 skrevet av: Ingvild R. Svane

picture
 

 

 

Salen ble pyntet til fest i flotte farger, og barna var utkledd i flotte kostymer!

 

Dans og leikarring på Salen
Publisert: 27.02.2014 skrevet av: L.K. Skjold

"Å hæl og tå og hæl og tå - og hopp og hopp og hopp - Stopp"! Dette er noen av dansetrinnene barn i Sandslimarka har øvd inn. Vi har nemlig startet leikarring og danselek på Salen.

picture
 

 

Aktivitetene vil fortsette videre utover våren - Gamle og nye danser skal øves inn. Dette er en av aktivitetene vi prøver ut i Musikk til Språk - prosjektperioden.

Dette er også en flott KULTUR satsing for barnehagen, som knytter bånd mellom storgruppene!

 

Til deg som har passord, se flere bilder fra danse-samlingene og tekst til sanger som er brukt "Leikarring er GØY!"

Innspill til Årsplan 14/15
Publisert: 26-02-2014 skrevet av: Eric Olsbø

Hei alle foreldre

Arbeidet med årsplan for 2014/15 er startet.

Innspill/forslag til årsplan kan sendes til FAU-leder, EROLSB@statoil.com innen uke 14, fredag 04.04.14

Ett av målene: Få ferdig Eureka-bygget, forskerrommet i barnehagen.

Kanskje dere har noen årsplantips som kan gå på forsker/realfaglig relaterte ideer?

__________________________________________________________

The work with  annual plan  for 2014/15 has started.

Input/Suggestions to the plan can be forwarded to the FAU Leader EROLSB@statoil.com within  w14, fredag 04.04.14

One of the goals for next year is to finish the Eureka building, The Research Room

Maybe you have some suggestions to ideas related to research and science that can be used at kindergarten?

Kind regards

Eric Olsbø

FAU leder/leader 

 

Avslutning med stil!
Publisert: 21.02.2014 skrevet av: O.N.

Vinterlekene 2014 ble i dag høytidelig avsluttet i Sandslimarka barnehage.

picture
 

Fargerike isskulpturer, Felles dans:OLfloken (fra 1994), Gull-medaljer og diplom-overrekkelser, (128 gullmedaljer!! og 128 diplomer!!) Seremoni over OL flagget som pakkes vekk og flammen som slukkes, "Vinterboller og kakao" servert med Obo-toner fra Svanesjøen ...

Til deg som er heldig å ha passord; ta en titt på bilder fra seremonien....

To uker med fantastiske leker på tunet! Spennende dager for både utøvere og publikum! Mottoet har vært: "Vi heier på alle" ... Og alle Vinteraktivitetene har foregått på barmark!  Vi takker en oppfinnsom og initiativrik OL-komite for alt arbeidet underveis

Det vil også komme egne artikler fra hver av storgruppene, fra Vinterlek-tiden, følg med...

Merk av på kalender
Publisert: 13.02.2014 skrevet av: O.N.

Vårens felles foreldremøte: tirsdag 29.april. Tema/møteplan kommer.

Sommerfest er satt til: onsdag 18.juni

Vinterlekene 2014 er offisielt åpnet!
Publisert: 07-02-2014 skrevet av: O.N.

 

picture
 

picture 

Kl. 10 i dag foregikk en storstilt Åpningsseremoni ute på tunet. Vinterlekene skal foregå paralelt med OL i Sotsji. En egen OL komité har jobbet frem åpnings- og avslutningsseremoni, samt aktiviteter som samler store og små til daglige arrangementer gjennom de neste to ukene.

Vårt motto under Vinterekene  2014: "Vi heier på alle !"  Det skal være kjekt å delta både som utøver / lag og ikke minst være publikum!  Les mer om lekene på storgruppenes hjemmeside artikler. Sidene oppdateres gjennom perioden, så følg med.

Til deg som har passord; Se bilder fra Åpningsseremonien

Informasjon om hovedopptak og søknadsprosess:
Publisert: 06.02.2014 skrevet av: LK

Sandslimarka barnehage følger Samordnet opptak i Bergen kommune og det søkes elektronisk. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Det foretas ellers løpende opptak gjennom året, ved ledige plasser. Opptakskrets er ansatte i Statoil og Stiftelsen. Husk å oppgi ansattnr. i Statoil når du søker. Lenke til opptakssystemet og informasjon om hovedopptak 2014:

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/seksjon-barnehage/9101/article-112686

Kontaktpersoner opptak:

Daglig leder, Lisbet Knudsen, tlf: 93085666 / epost: likn@statoil.com

Nestleder, Oddny Naasen, tlf: 93085666 / epost: onaa@statoil.com

Se mer informasjon om barnehagen under: 

Spill opp i Sandslimarka barnehage! Musikk til Språk-prosjektet 13/14
Publisert: 03.02.2014 skrevet av: O.N.

Fredag 31.januar hadde prosjektgruppen musikksamling for Svarttrostene på El Nino og Mistral + to førskolebarn/Mistral. Denne dagen var to av samarbeidspartene / veiledere fra hovedprosjektet med; Adele Duus og Laila T. Bøen 

Samlingen vitner om at det foregår svært mye sang og musikkaktiviteter i barnehagen for tiden!  Til deg som har passord: ta en titt på bilder fra samlingen

picture
 Spill opp i Sandslimarka!

EN FLOTT DAG PÅ SILJUSTØL.
Publisert: 05.02.2014 skrevet av: Trude og Odd

Sekkene pakket, og god stemning da vi var klar for en spennende dag på Siljustøl.......

 

Vi var så heldig å få komme på besøk til komponisten Harald Sæverud sitt hjem. På forhånd hadde vi hørt på musikken hans, lært litt om hvem han var og hva han drev med og hvor han bodde den tiden han levde.

Merk av: Planleggingsdager i barnehagen våren 2014
Publisert: 07.01.2014 skrevet av: O. Naasen

Vi minner om de 2 planleggingsdagene som kommer utover våren 2014:

Fredag 21. mars

Fredag 30. mai

Disse dagene er barnehagen stengt.

Inspirasjonssamlinger med Laila Therese Bøen
Publisert: 29.11.2013 skrevet av: O.N.

Musikkprosjektet "SPILL OPP i Sandslimarka barnehage - Musikk til Språk" er godt igang! Underveis i prosjektperioden skal vi få inspirasjon og veiledning via musikk- og drama-pedagoger som er knyttet opp til Bergen kommune sitt prosjekt.

picture
 

Onsdag 20.november var musikkpedagog Laila Therese Bøen her og holdt 2 inspirasjonssamlinger for oss.

Alle 3 åringene på Sirocco og Monsun deltok på ene samlingen, sammen med prosjektgruppen + personale fra El Nino og Minstral.

Deretter var det samling for alle førskolebarna på El Nino og Mistral, sammen med prosjektgruppen + personale fra Sirocco og Monsum.

Her fikk vi prøve mange morsomme og gode aktiviteter som vi tar med oss videre til egne musikksamlinger!! Til deg som har passord; Ta en titt på bilder fra samlingene.

Den Kongelig Norske Fortjenesteorden tildelt Gregory J. Smith, torsdag 21. november
Publisert: 25-11-2013 skrevet av: O. Naasen

H.M. Kongen har utnevnt norsk statsborger Gregory John Smith, sosialentreprenør, Brasil, til Ridder av første klasse under den Kongelig Norske Fortjenesteorden, for humanitært virke blant vanskeligstilte barn og unge i São Paulo.

picture

Tildeling v/ Assisterende

Fylkesmann Rune Fjeld


 

Tildelingen fant sted i Griegsamlingen, Kunst og kultursenteret Oseana i Os.

 

Kolibribarnehagen Sandslimarka barnehage, ble invitert med en representant til å få delta på ordenstildelingen. Her deler jeg noen glimt fra det flotte arrangementet:


Hurra for barnehagens 1 års dag!
Publisert: 18.10.2013 skrevet av: O.N.

picture

HURRA

Barnehagen 1 år

 

 

 

Torsdag 17.oktober markerte vi barnehagens 1 års dag.

Et stort fellesprogram på Salen innledet feiringen som varte hele dagen!

Til deg som har passord - se bilder fra feiringen ....

Prosjektet "Musikk til Språk" er i gang!
Publisert: 18.10.2013 skrevet av: O.N.

Torsdag 17.oktober startet vi prosjektet "Musikk til Språk".

Med vår egen undertittel: "SPILL OPP i Sandslimarka barnehage!" går vi en musikkfylt tid i møte! Musikk skal brukes som et språkfremmende verktøy i barnehagen.

Utgangspunkt for påmelding: Barnehageåret 2013/14 har vi 42 flerspråklige/fremmedspråklige barn fra 13 nasjonaliteter (ikke-skandinaviske) representert i barnehagen. Antallet fremmedspråklige barn øker og vi trenger å videreutvikle språkfremmende kompetanse. Kompetansehevingen må skje i den hverdag og ut fra de plandokumenter vi har; Årsplan og temaperioder vinteren 2013/14.I slutten av august fikk vi bekreftet at vi var en av de heldige barnehagene som ble trukket ut til å få delta på prosjektet.

picture

 SPILL OPP

i Sandslimarka barnehage

Prosjektet "Musikk til Språk"

Vi er en av 10 barnehager som deltar på dette samarbeidsprosjektet med Bergen kommune. Prosjektet er ledet av Fagavdeling Barnehage og Skole v/ Anne-Christine Boge og Cecilie Sæverud. Det innebærer samarbeid med veiledere fra NLA Høgskolen i Bergen, musikkpedagog Laila Therese Bøen og dramapedagog Adele Duus. 

 

Prosjektet skal vare frem til juni 2014 og inkludere en felles presentasjonsdag i mai, for alle 10 barnehagene.

 Hvem deltar: Hele personalet og alle barna i Sandslimarka bhg.

Barnehagens prosjektgruppe: Kirsti Muribø (Mistral), Ingeborg Hollup (El Nino), Laila K. Skjold (Monsun), Rita L. Gjelsvik (Sirocco) og Oddny Naasen (adm)

Våre hovedmål for prosjektet:

  • Vi tar i bruk rytme/sang/dans som en ”naturlig del av hverdagen”. 
  • Med fokus på GLEDE – ”Musikk er gøy!” skal vi styrke vår kompetanse på språkutvikling hos barn!

Husk: Planleggingsdager 24. og 25.oktober
Publisert: 17-10-2013 skrevet av: O.N.

Vi minner om at torsdag 24. og fredag 25.oktober er barnehagen stengt grunnet planleggingsdager.

picture
 


Godt kledd for utelivet i barnehagen!
Publisert: 30.09.2013 skrevet av: o.n.

Viser til artikkel fra PBL sin nyhetsavis barnehage.no

Her finner du gode råd om klær og sko til kalde og våte dager

Potet innhøsting og Høstsuppe!
Publisert: 13.09.2013 skrevet av: O.N.

Så var innhøstingen av poteter unnagjort - og Høstsuppen servert!

I løpet av 4 flotte ettermiddager har storgruppene arrangert hver sin Høstsuppe-servering ved grillstedet bak på barnehagens uteområde.Store og små har kost seg i de fine ettermiddagsstundene! 

Hvert av arrangementene har innebært grundige forberedelser! Barna har vært ivrig med på tilberedelser, både med potetopptak,  grønnsaksskjæring osv.

picture
 Potetopptaket i gang!

Takk til alle kokkene som har vært i sving - og Takk til alle som kom til arrangementene!

Til deg som har passord, ta en titt på bildene! 

Barnehagens Årsplan 2013 - 14
Publisert: 15.08.2013 skrevet av: O.N.

picture

 ÅRSPLAN 2013 - 14

"Ut i skogen - opp i trærne!"

Her finner du Årsplan for Sandslimarka barnehage 2013 -14

 

Velkommen til nytt barnehageår i Sandslimarka!
Publisert: 08.08.2013 skrevet av: LK

picture

Sandslimarka barnehage ønsker små og store, nye og "gamle" velkommen til nytt barnehageår! 

Vi minner om at det må abonneres på nytt på nyheter fra nettsiden. Klikk på "Abonner på nyheter" nede på høyre side, legg inn din epostadresse og du er i gang! Nytt passord som benyttes til å lese beskyttede artikler, se bilder osv. sendes til alle foreldre pr. mail.

Den 27. august inviteres nye foreldre til et eget informasjonsmøte. Invitasjon er sendt pr. mail og finnes også under:

I løpet av september blir det invitert til foreldremøte for alle foreldre.

Ha forsatt god sommer!

fileicon 
foreldremte nye foreldre -13.doc

 

 

 

Planleggingsdager barnehageåret 2013-14
Publisert: 15-07-2013 skrevet av: O.N.

Følgende planleggingsdager er godkjent i SU 27.06.13

Høsten 2013: torsdag 24. og fredag 25. oktober

Våren 2014: torsdag 2.januar, fredag 21.mars og fredag 30.mai

På planleggingsdagene er barnehagen stengt

Hordaland Teater forestilling i barnehagen
Publisert: 14.05.2013 skrevet av: O.N.

Mandag formiddag fikk vi besøk fra Hordaland Teater med forestillingen "Egget". En magisk og flott forestilling som begeistret vårt unge publikum.

                                               bilde lånt fra Hordaland Teater sin hjemmeside

Det er Den Kulturelle Bæremeisen i Bergen kommune, som arrangerer teaterbesøket. Vi er en av de heldige barnehagene som har fått dette flotte tilbudet.

Hordaland Teater v/ Ludmil Nikolov tilbakemelder at det var et flott publikum å spille teater for! 

Askeladden med gode hjelpere startet tema "Fargesymfoni"
Publisert: 05.05.2013 skrevet av: O.N.

Askeladden, kjent for å finne mangt og mye - dukket opp hos oss fredag etter middag! Salen var forvandlet - det som gjerne skulle vært en eventyrsti, så mest ut som en "svinesti"!  Men Askeladden og hans gode hjelpere ordnet vei, og samlet med seg skrot og rot langs stien de gikk. ... så kom de til en Miljøstasjon ...

picture
 Jeg fant - jeg fant....!

Med dette er temabolk 5 i gang, "Fargesymfoni".

Miljøfokus, Våren med rydding ute, Planting og såing, Studere insekter, smådyr, Sangleker og Glade farger ute blir stikkord i ukene fremover.

Vi takker Monsun v/ Laila og Odd og de 3 gode hjelperne,  for god fortelling på temaåpning.

Sandslimarka barnehage ble Miljøfyrtårnsertifisert i april - 'Mange gode miljøforetak er allerede startet. Så snart porten ut fra nordøstsiden er på plass, begynner vi også med kompostering.

16. mai arrangeres  "Den store Hagedagen".

Mer detaljer om tema; les i storgruppenes månedsbrev.

Til deg som har passord: Ta en titt på bildene fra temaåpningen

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!
Publisert: 18.04.2013 skrevet av: O.N.

Sandslimarka barnehage er nå sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift.

Vår miljøstandard og rutiner er i tråd med alle krav innen teamaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

 

Vind i Håret på Visningsdagen!
Publisert: 16.04.2013 skrevet av: O. Naasen

Så var det klart for visning av kunstfagprosjektet "Med Vind i Håret"!  Et særdeles  friskt vær, med både vind og regn forsterket visningen utendørs.

Etter sikkerhetsavklaring med Avinor, åpnet førskolejenten Hanna og daglig leder Lisbet visningen med et stort ballongslipp! 

Visninen ble presentert på ulike stasjoner ut fra tema vind.

picture
 Vindhesten i Sandslimarka

Blant installasjonene ruver Vindhesten over tunet i barnehagen. Denne er satt sammen av et unikt flagg fra hvert av våre 128 barn, samt et navneflagg for hver av storgruppene! Tanker og ideer er tegnet ned på flaggene, vinden rider og tanker flyr, kanskje noen i retning Statoil?

 

picture
 Visningen åpnet med ballongslipp

 

Dette prosjektet er et kunstfaglig prosjekt, ispedd realfag - Alle barn og personell har deltatt fra uke 2-16, i et samarbeid med kunstarkitekt Andrè Marandon. (mer om prosjektet; i programoversikt)

fileicon 
med vind i hret programoversikt.pdf

 

Vi takker alle sporty foreldre som kom i hopetall og gjorde ettermiddagen til en fest - både utendørs og inne! 

Og du som har passord, kan se flere bilder fra ettermiddagen 

picture
 Vindlek på tunet


 
 
.