topLogoSpacer
 
 
 

 
 

PLANLEGGINGSDAGER  2015 - 16

Høst 2015:

Fredag 16. oktober

Fredag 27. november

Vår 2016: 

Fredag 5. februar  Fredag 6. mai    Fredag 3. juni                                   

 

 

 

 

 
 

Sandslimarka barnehage

Velkommen til Sandslimarka barnehage!
Publisert: 18.08.2012 skrevet av: LK

picture

  Sandslimarka 262, 5254 Sandsli  Tlf: 93085666  

 • Barnehageplasser fra 10 måneder og oppover
 • Flotte naturområder og leirsteder like i nærheten.
 • Fokusområder: Kultur og Natur.
 • Varmt måltid laget av kokk serveres daglig.
 • Fra høsten 2016 har vi bybanestopp like utenfor.

Viktig melding - tilkomst barnehagen uke 41
Publisert: 29.09.2015 skrevet av: O.N.

Bybanen har informert oss om at i I uke 41 blir planovergangene  v/ bybanetraseen  rett ovenfor barnehagen STENGT hele uken, pga. arbeid med planovergangene.

(Stengt fra fredag 2.oktober kl 17.00 – mandag 12.oktober kl. 05.00)

Dette vil medføre endret kjøremønster/tilkomst for både personell, foreldre/barn (og varelevering/BiR/post eller andre.)

Vi ber om at alle foreldre som har oblat på Statoil sine Europark soner, benytter denne i uke 41. Adkomst til barnehagen fra Statoil sine parkeringsplasser vil da være via gangvei på nedsiden/øststiden av barnehagen. De som går til barnehagen, må også benytte denne veien.

For de av foreldrene som ikke er ansatt i Statoil, og ikke har parkeringstillatelse der, skal vi ta kontakt med dere og informere om parkering/adkomst.

Til de som tar buss: se vedlegg (pdf) med informasjon fra Skyss.

Vi håper disse midlertidige endringene ikke medfører altfor store ulemper!

For our English speaking parents:

Bybanen has informed us that in In week 41 the rail crossings by the access road to Sandslimarka barnehage, will be CLOSED all week, due to work on the crossing.

(Closed from Friday, 2 October at 17:00 - Monday 12 October kl. 05.00) This will entail a change in driving patterns / access for both personnel, parents / children (and goods delivery / BIR / mail etc.)

We kindly ask all parents who have parking permission at Statoil’s Euro Park zones, to use this in week 41. Access to Sandslimarka barnehage from Statoil’s parking spaces will be via walkway below (east) barnehagen.

For those who can not park on Statoil’s parking spaces, we will contact you to inform you about access and parking.

For those who take the bus, see attachment (pdf) with information from Skyss.

We hope this temporary change will not be too inconvenient for our parents!

 

Planleggingsdager for våren 2016
Publisert: 29.09.2015 skrevet av: LK

Samarbeidsutvalget har i møte 17.09.15 vedtatt følgende planleggingsdager for våren 2016:

- Fredag 5. februar

- Fredag 6. mai

- Fredag 3. juni

 Disse dagene vil barnehagen være stengt.

Foreldremøte 13.oktober
Publisert: 03.09.2015 skrevet av: O.N.

Merk av dato /tid for høstens foreldremøte: tirsdag 13.oktober kl. 19:00 - 21:00

Se vedlagte program.

I forbindelse med Kanvas' sin informasjon er det fint om dere sender oss eventuelle spørsmål dere måtte ha før møte.

PÅMELDING: Skriv dere på liste i garderoben i din storgruppe innen tirsdag 6. oktober

Vi deltar i Ren Hånd kampanjen!
Publisert: 04.09.2015 skrevet av: O. N.

Bergen kommune har anbefalt alle barnehagene om å delta i kampanjen Ren Hånd - og dermed kvalifisere seg som "Ren Hånd-barnehage.

Kampanjelogo med stilisert hånd og bobler

Sertifiseringen til Ren hånd-barnehager er et tiltak Etat for helsetjenester i Bergen kommune gjennomfører for å redusere sykdom hos barn og ansatte i barnehager.

Les mer om kampanjen:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/renhand_bhg

DETTE VIL VI DELTA PÅ!!                                                         Serviceteamet vi har i barnehagen, vil lede arbeidet hos oss. Kampanjen starter fra og med neste uke (uke 37) - med mål om å bli sertifisert som Ren Hånd-barnehage i løpet av oktober 2015

Årsplan 2015-16
Publisert: 19-08-2015 skrevet av: O.N.

Velkommen til nytt barnehageår!

Årsplan for 2015-16 er nå godkjent i SU

picture

 Årets tittel:

"finne ut, finne på, finne frem, finne opp ..."

Årsplan 15/16  vil du til enhver tid finne i høyremeny under dokumenter

fileicon 
Aarsplan 2015 - 16.pdf

Foreldremøte for nye foreldre
Publisert: 26.08.2015 skrevet av: LK

 

Vi takker de nye foreldrene for veldig godt oppmøte i går!     

Dere finner presentasjonen fra møtet under "les mer". Legg inn passordet dere har fått pr. mail for å åpne presentasjonen.

Så ønsker vi samtidig alle nye familier velkommen til Sandslimarka - og håper dere vil trives sammen med oss!

 

Foreldrerepresentanter til foreldrerådets arbeidsutvalg
Publisert: 19.08.2015 skrevet av: E.O.

VALG AV FORELDREREPRESENTANTER TIL FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) OG SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

Det skal på høstens foreldre-/foreldrerådsmøte (dato kommer) velges nytt FAU og foreldrerepresentanter til SU.

FAU har i barnehageåret 2014/2015 bestått av følgende medlemmer:

 • Eric Olsbø (Sirocco) – Leder
 • Katharina Reksten Tufteland (Sirocco)
 • Synne Marie Oppheim (Monsun)
 • Sascha Bussat (Monsun)
 • Hartvig Stafseth (Mistral)
 • Hege Myren (Mistral)
 • Eskil K. Dahl (El Niño)
 • Mercedes Cabral (El Niño)

Foreldrerepresentantene i SU det siste barnehageåret har vært:

Eric Olsbø, SU Leder (Sirocco)

Hartvig Stafseth (Mistral)

Synne Marie Oppheim (Monsun), Varamedlem

Siden en del av fjorårets FAU-medlemmer har valgt å ikke stille til gjenvalg trenger vi noen nye kandidater.  

FAU mener det er viktig at alle 4 gruppene er representert i FAU for best å kunne ivareta erfaringer og saker fra alle storgruppene. Vi oppfordrer derfor spesielt foreldre fra Mistral og El Niño om å melde sitt kandidatur.

Foreldrerepresentantene til SU har normalt vært 3 medlemmer (2 faste og 1 vara) fra FAU, men andre foreldre kan stille til valg her også.

Vennligst ta kontakt med undertegnede enten per telefon eller e-post innen 1. september om du ønsker å være med og bidra med å ivareta foreldrenes interesser og barnas ve og vel i barnehagen. Ring meg gjerne dersom du trenger ytterligere informasjon om FAU og dets oppgaver.

To our English speaking parents.

Planleggingsdager høst 2015
Publisert: 30-06-2015 skrevet av: LK

Barnehagen skal ha 2 planleggingsdager høsten 2015 og 3 dager våren 2016. På grunn av overgangen til Kanvas kan ikke skoleruten for Bergen kommune følges for høstens planleggingsdager. For at Sandslimarka barnehage skal kunne delta på opplegg i regi av Kanvas, har SU godkjent at én planleggingsdag legges til fredag 16. oktober.

For å få litt tid i mellom planleggingsdagene, er den andre dagen lagt til fredag 27. november.

Planleggingsdager for våren 2016 skal fastsettes av SU i august og informasjon blir lagt ut på hjemmesiden.

 

Forskerrommet Eureka!
Publisert: 16.03.2015 skrevet av: O.N.

Eureka!; – Forskerrommet vårt, åpnet høsten 14. Eureka! er tilrettelagt for realfaglig satsing: Her er rommet for enkle fysikkforsøk, naturfaglige studier,  matematiske utregninger, for- og etterarbeid i forbindelse med utflukter og førskoleaktiviteter.

Rommet er utstyrt med diverse spennende forskerutstyr; forstørrelsesglass, måleutstyr, magneter, m.m . og selvsagt labfrakker og vernebriller til bruk for de unge forskerne.

picture
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Årsplan 2014/15: På Eureka! skal opplevelser og oppdagelser bearbeides og enkle fysikkforsøk og teknikker prøves ut. Vi stiller med de viktigste måleinstrumentene vi har - sansene våre! Vi tilrettelegger for at barna skal få utvikle sin matematiske kompetanse og utforske sammenhenger. Vi skal eksperimentere med volum, sortere i størrelser og farger, undersøke ulike former og strukturer.

Høsten 2014 arrangerte vi realfaglig kurs for hele personalgruppen med Forskerfabrikken. Her fikk vi påfyll med mange kreative forskeraktiviterter!  http://www.forskerfabrikken.no/

Hiv o' hoy - snart er skatten vår ....
Publisert: 09.07.2015 skrevet av: O.N.

picture   picture

Stor sjørøvertokt i barnehagen!

Små og store pirater var avgårde på skattejakt i formiddag.

Ble det skattefunn?    ...  har du passord kan du se bildeserien.

Deretter var det grillfest på tunet - for alle som deltok på toktet!

Arbeid pågår !
Publisert: 10.07.2015 skrevet av: o.n.

Plantene trenger rikelig med vann. Her er gode hjelpere godt i gang med dagens vanning!  

picture

picture

ALOHA I SANDSLIMARKA!
Publisert: 02-07-2015 skrevet av: LK

picture    picture

I Sandslimarka vet de å snu seg rundt når godværet endelig kommer!

I all hast ble det planlagt og arrangert Hawaifest torsdag denne uken. Små og store koste seg med sol og varme, vannspreder og bassenger -  fruktdrikker og fruktfat med tropisk vri. Og selvsagt var det musikk som passet til temaet.

For deg som har passord, kos deg med bildene!

Informasjon om hovedopptak og søknadsprosess:
Publisert: 04.02.2015 skrevet av: LK

Sandslimarka barnehage følger Samordnet opptak i Bergen kommune og det søkes elektronisk. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Det foretas ellers løpende opptak gjennom året, ved ledige plasser. Primæropptakskrets er ansatte i Statoil og Stiftelsen. Sekundæropptakskrets er innbyggere i barnehagens hjemkommune.

For Statoilansatte: Husk å oppgi ansattnr. i Statoil når du søker. Lenke til opptakssystemet og informasjon om hovedopptak 2015:

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/barn-og-familie/barnehage/barnepark/barnehageplass-barnehageopptak

Kontaktpersoner opptak:

Daglig leder, Lisbet Knudsen, tlf: 93085666 / epost: likn@statoil.com

Nestleder, Oddny Naasen, tlf: 93085666 / epost: onaa@statoil.com

Se mer informasjon om barnehagen under: 

Foreldrerepresentanter til FAU og SU
Publisert: 02.10.2014 skrevet av: Eric Olsbø

På møte i Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) 30.09.14 ble følgende representanter valgt:

Den Kongelig Norske Fortjenesteorden tildelt Gregory J. Smith, torsdag 21. november
Publisert: 25-11-2013 skrevet av: O. Naasen

H.M. Kongen har utnevnt norsk statsborger Gregory John Smith, sosialentreprenør, Brasil, til Ridder av første klasse under den Kongelig Norske Fortjenesteorden, for humanitært virke blant vanskeligstilte barn og unge i São Paulo.

picture

Tildeling v/ Assisterende

Fylkesmann Rune Fjeld


 

Tildelingen fant sted i Griegsamlingen, Kunst og kultursenteret Oseana i Os.

 

Kolibribarnehagen Sandslimarka barnehage, ble invitert med en representant til å få delta på ordenstildelingen. Her deler jeg noen glimt fra det flotte arrangementet:


 
 
.