topLogoSpacer
 
 
 

 
 

PLANLEGGINGSDAGER  2014 - 15

Høst:
Fredag 10. oktober

Fredag 7. november

Vår:
Fredag  2. januar
fredag 27. mars
fredag 15. mai

                                   

 

 

 

 

 
 

Sandslimarka barnehage

Velkommen til Sandslimarka barnehage!
Publisert: 18.08.2012 skrevet av: LK

               Sandslimarka barnehage åpnet 20.08.12                             

                 picture

    Besøks- og postadresse: Sandslimarka 262, 5254 Sandsli  

Informasjon om Brukerundersøkelse / Survey blant barnehagene i Bergen
Publisert: 18.05.2015 skrevet av: O.N..

Det er besluttet å gjennomføre en felles brukerundersøkelse for alle barnehagene i Bergen, både private og kommunale barnehager
Formålet er å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med barnehagene.  Resultatene fra brukerundersøkelsen vil være nyttig for den enkelte barnehage og barnehageeier, samt gi et helhetlig bilde av brukertilfredsheten i hele barnehagesektoren i Bergen.
 
 
Undersøkelsen vil bli sendt ut via mail 27.mai. Foreldrene kan besvare undersøkelsen i perioden fra 27. mai til 17. juni.
 
Vi oppfordrer alle om å sende inn svar!  Høyest mulig svarprosent gir størst relevans og vil være verdifullt for oss i Sandslimarka barnehage.
______________________________________________

The survey will be sent out via mail to 27 May. Parents can respond to the survey in the period from 27 May to 17 June.

We encourage everyone to submit answers! The highest possible response rate provides the greatest relevance and will be valuable for us.

Les mer om undersøkelsen

Avslutningsmarkering for førskolebarna 9.juni
Publisert: 20-05-2015 skrevet av: O.N.

Til foreldre for førskolebarna:

Merk av dato for avslutningsmarkering:

Tirsdag 9. juni kl. 16.30 - 17.30 på Salen i barnehagen

Nærmere invitasjon kommer 

Sommerfest 2015
Publisert: 20-05-2015 skrevet av: O.N.

Merk av dato / tidspunkt for årets Sommerfest:

Onsdag 17.juni kl. 15.00

Program og nærmere informasjon kommer

Den store Hagedagen 2015
Publisert: 08-05-2015 skrevet av: O.N.

Tradisjonen tro, hver vår arrangeres  "Den store Hagedagen" - med storstilt dugnad og "våronn" ute i barnehagen! Små og store var i full sving i dag. Poteter, grønnsaker og vårplanter er komt i jorden, det har blitt kostet og vasket, spadd og rensket! - Og etterpå var det velfortjent middag og is ute på tunet! 

Bilder fra den store Hagedagen 2015. Arrangør: Lita Sivertsen m/ Miljøgruppen i barnehagen

picture
 
picture
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til deg som har passord; gå inn på "les mer"  og se flere bilder fra Hagedagen

MAI måned, med små og større utflukter! Det er stor aktivitet om dagen - og ikke alle aktiviteter har komt med på månedsplanen, da denne ble publisert ved månedsskiftet. Her er noen av aktivitetene som har komt til i ettertid:

I går, torsdag 7.mai, var alle Blåmeisene (2012-barna) på tur til Akvariet! Det rapporteres om en opplevelsesrik tur - bilder kommer, på skjerm i bhg.

Mandag 11.mai skal førskolebarna (Ørnene) på Monsun og Mistral og Svarttrostene på El Nino og Sirocco til Skranevatnet skole på teater "Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen". Her er det 9.kl trinn som inviterer.

Tirsdag 12.mai skal førskolebarna (Ørnene) på El Nino og Sirocco og Svarttrostene på Monsun og Mistrtal til Aurdalslia skole på forestillingen "Snehvit og de syv små dvergene og sikkert noen flere" Her er det 1.trinn& 3/4.trinn SFO som inviterer

Referat fra foreldremøte, innspill til årsplan
Publisert: 20.03.15 skrevet av: O.N. oppdatert 06.05.15

VÅRENS FORELDREMØTE i Sandslimarka barnehage, ble arrangert onsdag 29.april 19.00-21.00

Vi takker  foredragsholder v/ Sissel Lilletvedt, Migrasjonspedagog i Bergen  kommune, for flott foredrag med mye god infomasjon og for gode spørsmål fra foreldrene vedrørende barns språkutvikling og språkstimulering.

INNSPILL TIL NY ÅRSPLAN: FAU / Barnehagen oppfordrer alle foreldre om å komme med innspill til tema i Årsplan 15/16. Frist for innspill 18.mai.

 

Nedenfor finner du presentasjonen fra Sissel Lilletvedt

 

 

 

Ny temaperiode åpnet: "Over alle hauger! "
Publisert: 17.04.2015 skrevet av: O.N.

picture
 

Da er vi i gang med 5. temaperioden "Over alle Hauger!". På fellessamlingen i dag ledet Ingeorg og Marit, sammen med noen av svarttrostene oss inn i Huttetuenes land.

Basert på bareboken "I huttetuenes Land", Maurice Sendak.

Dramaåpningen signaliserer at vi er i gang med utforskning og eventyrlige aktiviteter som bærer over alle hauger.... Ingeborg (El Nino) og Marit (Mistral) har for tiden dramalek med alle 4 åringene på Salen (ukentlig hver onsdag og torsdag ettermiddag). Fellessamlingen i dag er et lite innblikk i hvilken eventyrlig dramalek de holder på med. Vi så elementer som "kongen befaler", improvisasjonslek, sanger og rim. Hver storgruppe fikk utdelt oppdrag, og mer detaljer fra perioden vil komme på storgruppenes månedsbrev! Vi gleder oss .....

Flere bilder for den som har passord :) 

Ny innkjørsel til Sandslimarka barnehage
Publisert: 20.03.2015 skrevet av: o.n.

Hei til foreldre og personalet!

Som dere har sett, er det laget en ny innkjørsel til bringe- og hentesonen vår.

Vi har drøyet med å åpne denne, fordi vi har ventet på at permanent belysning og skilting skulle på plass.

Arbeidet er nå utført, og fra og med morgenen mandag 23. mars blir den nye innkjørselen tatt i bruk.

Samtidig vil bringe- og hente sonen bli stengt i den andre enden, ved sykkelskuret. Se vedlagt skisse.

Dette betyr at vi kjører inn og ut samme vei.

Omleggingen gjøres for å redusere bilkjøring ved porten inn til barnehagen, og derved øke sikkerheten for barna.

Vi har fått henvendelser fra foreldre som minner om at det bør rygges inn når vi parkerer, slik at vi kan kjøre ut igjen.

Vi oppfordrer alle til å øke sikkerheten ved å følge denne påminnelsen.

Vi ber samtidig om at både foreldre og personalet ikke parkerer langs fortauet, ved boss skuret og ned mot gangstien. Dette hindrer både utrykningskjøretøy og vareleveranser med store biler, innleide busser osv.

Vi håper dere alle vil følge opp og samarbeide så vi kan få et sikrere ankomstområde for barna!

fileicon 
info ny innkjrsel sandslimarka bhg 2015.pdf

 

English:

Flott "Hentekonsert" v/ førskolebarna og TrommeLars!
Publisert: 10-03-2015 skrevet av: O.N. oppdatert 18.03.15

Foreldrene til førskolebarna var invitert til

HENTEKONSERT

med Førskolebarna og Lars Kolstad (TrommeLars)

Tirsdag 17.mars kl. 15.00 på Salen

picture
 

 

 

 

 

Til deg som har passord;

Se flere bilder fra forberedelsene og selve konserten

Forskerrommet Eureka!
Publisert: 16.03.2015 skrevet av: O.N.

Eureka!; – Forskerrommet vårt, åpnet høsten 14. Eureka! er tilrettelagt for realfaglig satsing: Her er rommet for enkle fysikkforsøk, naturfaglige studier,  matematiske utregninger, for- og etterarbeid i forbindelse med utflukter og førskoleaktiviteter.

Rommet er utstyrt med diverse spennende forskerutstyr; forstørrelsesglass, måleutstyr, magneter, m.m . og selvsagt labfrakker og vernebriller til bruk for de unge forskerne.

picture
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Årsplan 2014/15: På Eureka! skal opplevelser og oppdagelser bearbeides og enkle fysikkforsøk og teknikker prøves ut. Vi stiller med de viktigste måleinstrumentene vi har - sansene våre! Vi tilrettelegger for at barna skal få utvikle sin matematiske kompetanse og utforske sammenhenger. Vi skal eksperimentere med volum, sortere i størrelser og farger, undersøke ulike former og strukturer.

Høsten 2014 arrangerte vi realfaglig kurs for hele personalgruppen med Forskerfabrikken. Her fikk vi påfyll med mange kreative forskeraktiviterter!  http://www.forskerfabrikken.no/

Eventyrsamling med oppdrag
Publisert: 06.03.2015 skrevet av: O.N.

I dag holdt Monsun EVENTYRSAMLING for alle på fellessamlingen.

picture
 

 

De dramatiserte eventyret "Da snøen fikk farge". - Til stor begeistring fra publikum! Mot slutten av samlingen dukket selveste Askeladden opp. Han hadde med seg et spennende oppdrag til storgruppene (Musikk til språk-inspirert). Hver storgruppe fikk utdelt sin egen "Skreppe" som skal brukes i tiden fremover.....

Til deg som har passord: Se bilder fra samlingen og les mer detaljer om oppdraget

Oppdaterte vedtekter SSb
Publisert: 04-02-2015 skrevet av: o.n.

Vedtekter for Stiftelsen Statoils barnehager er tilført noen endringer , vedtatt i Styret 29.01.15.

Den viktigste endringen gjelder punkt 8 Opptakskrets: Det er innført en primær opptakskrets: ansatte i Statoil og Stiftelsen og en Sekundær opptakskrets: Innbyggere i barnehagens hjemkommune med barnehagerett.

Dette betyr i praksis at også andre enn Statoil ansatte kan få plass hvis det er ledig.  Se vedlagte vedtekter

Lenke for å søke barnehageplass til hovedopptaktet: https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/barn-og-familie/barnehage/barnepark/barnehageplass-barnehageopptak

Husk søknadsfrist: 1.mars 2015

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Statutes for kindergarten has been updated 29th of January 2015

Admissiongroups has been changed into one primary admissiongroup: Employees of Statoil,  and one secondary group: Residents of Bergen kommune.

This means that also other applicants than Statoil employees can have admission if there are places available.

Link for applying for barnehageplace:

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/barn-og-familie/barnehage/barnepark/barnehageplass-barnehageopptak

Deadline for application: 1st of March 2015.

Ny temaperiode åpnet: "Nysgjerrigper!"
Publisert: 16-01-2015 skrevet av: o.n

picture
 Fellessamling med temaåpning av "Nysgjerrigper!"

 

 

 

 

 

I dag ble 4. temaprioden "Nysgjerrigper" åpnet. Vi går inn i en forskerinspirert periode, hvor vi skal undre oss, være nysgjerrige og finne ut av nye ting. Mer detaljer i Årsplanen 14/15 og på månedsplaner.

Perioden byr på mange spennende oppdrag fremover. Seinere i dag blir det bygging av isskulpturer ute på tunet....

Til deg som har passord: se flere bilder fra felles oppstarten (v/El Nino)

Representanter SU 2014 - 15
Publisert: 29.10.2014 skrevet av: O.N.

 

 

 

SU 2014-15 består av følgende representanter

 

Leder: foreldrerepresentant Eric Olsbø, eolsboe@online.no 

Nestleder: ansattrepresentant Irene Milde Fantoft, i.fantoft@gmail.com

Sekretær/referent: Eierrepresentant Lisbet Knudsen likn@statoil.com / Oddny Naasen onaa@statoil.com

Foreldrerepresentant Hartvig Stafseth, KarlsAllmenningen@gmail.com 

Ansattrepresentant: Hege Opheim, hegeopheim76@gmail.com

Eierrepresentant: Magnhild Brekke, magbre@statoil.com

 

 

Informasjon om hovedopptak og søknadsprosess:
Publisert: 04.02.2015 skrevet av: LK

Sandslimarka barnehage følger Samordnet opptak i Bergen kommune og det søkes elektronisk. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Det foretas ellers løpende opptak gjennom året, ved ledige plasser. Primæropptakskrets er ansatte i Statoil og Stiftelsen. Sekundæropptakskrets er innbyggere i barnehagens hjemkommune.

For Statoilansatte: Husk å oppgi ansattnr. i Statoil når du søker. Lenke til opptakssystemet og informasjon om hovedopptak 2015:

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/barn-og-familie/barnehage/barnepark/barnehageplass-barnehageopptak

Kontaktpersoner opptak:

Daglig leder, Lisbet Knudsen, tlf: 93085666 / epost: likn@statoil.com

Nestleder, Oddny Naasen, tlf: 93085666 / epost: onaa@statoil.com

Se mer informasjon om barnehagen under: 

Førjulsstemning på Frotveit
Publisert: 05-12-2014 skrevet av: O.N.

Juletreene er funnet!!

picture
 

" TIMBER !! " Her felles det ene av de to flotte grantreene vi fikk med oss fra Frotveit. Alle førskolebarna m/personell har hatt en kjempefin tur - med hesteskyss, bittelitt snø..., nisser i stallen og mye mer...

Til deg som er heldig å ha passord:  ta en titt inn og se glimt fra turen ...

Advent 2014
Publisert: 28-11-2014 skrevet av: o.n.

picture
Nå tennes tusen julelys

"Nå tennes tusen julelys" er tittelen på årets adventstid i Sandslimarka barnehage. Vedlagt følger informasjonsskriv om desemberdagene - vi ber alle foreldre lese gjennom - og notere viktige datoer.

Detaljert månedsplan legges ut på storgruppens hjemmeside

Vi ønsker små og store en riktig fin førjulstid!

BARNEHAGEN 2 ÅR !! Offisiell åpning av forskerrommet EUREKA!
Publisert: 17.10.2014 skrevet av: o.n. oppdatert 20.10.

picture

I dag feiret vi barnehagens 2 års dag!

På fellessamlingen har vi bl.a hatt trylleshow ved vår egen tryllekunstner Marit.

Koret kor'Artig ledet an bursdagssangen for barnehagen, både på norsk - engelsk - tysk og spansk.

Bursdagen ble videre feiret med bursdagsgaver til Storgruppene og deilig bursdagsmeny:hamburger og kake.

På ettermiddagen var det offisiell åpning av forskerrommet vårt Eureka!. Her ble de første forsøkene på lab'en foretatt. 

Se bilder fra dagen 

Temaåpning: "Jeg åpner vindu og titter ut .."
Publisert: 03.10.2014 skrevet av: ON

Ny temaperiode er i gang - denne ble storstilt åpnet på fellessamliingen i dag!

picture
 "hei været ... her er jeg"

"Jeg åpner vindu og titter ut ...

og synger videre  "hei været - her er jeg...."

Været skal vurderes, temperaturer skal måles .... I tiden fremover får vi nok også mye klær som skal tørkes - og jammen, hang det klær til førk langs  scenekanten i dag!! 

Klær og OPPDRAG er delt ut til storgruppene. Mye spennende skal skje i perioden som varer frem til adventstiden tar over. Dere finner mer detaljer om perioden i Årsplanen og på månedsbrevene som er lagt ut på storgruppens sider. Følg med på oppdateringer underveis i perioden

GJESTEARTIST!!  Sirocco, som ledet fellessamlingen,  hadde i dag gleden av å presentere følgende gjesteartist for oss: Magnus Bjellaanes Tvedt (far til Martine og Aria, på Sirocco). Vi takker varmt for hans piano - og trommespill, og gratulerer han samtidig med bursdagen i dag!  Se bilder fra samlingen i dag.....

Foreldrerepresentanter til FAU og SU
Publisert: 02.10.2014 skrevet av: Eric Olsbø

På møte i Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) 30.09.14 ble følgende representanter valgt:

Velkommen til foreldremøte 30.09.14
Publisert: 23.09.2014 skrevet av: O.N.

picture
 

Se vedlagt program

fileicon 
foreldremte 30 09 14.pdf

Gregory J. Smith tildeles World of Children Award 2014
Publisert: 19.09.2014 skrevet av: O.N.

Sandslimarka barnehage, som er KolibriCarf barnehage gratulerer!!

picture
 
picture
 


 

 

 

 

 

Gregory John Smith, grunnlegger av Children At Risk Foundation, tildeles World of Children Award 2014 ved en stor tilstelning i New York den 6. November.

Denne prisen betegnes ofte som ”The Nobel Prize for Child Advocacy” (Nobelprisen for barns ve og vel).


Oppmerksomhet globalt.

Gregory John Smith tildeles denne prisen for sitt arbeid for gatebarn og barn som vokser opp i sosiale risikoområder. Hans humanitære helhetstenking, hans løsningsmodeller og idéer er unike i verdenssammenheng.

Les mer om prisen, World of Children Award.

Informasjonen i denne artikkel er hentet fra Kolibri Carf sin hjemmeside, les mer: http://www.carf.no/

EN DEILIG DAG PÅ SJØEN!!!
Publisert: 18.09.2014 skrevet av: Ingvild og Odd.

picture
 

Tirsdag 16.september kommer vi til å huske lenge......... 

Planleggingsdager barnehageåret 14 /15
Publisert: 04.06.2014 skrevet av: O.N.

Følgende 5 planleggingsdager for 2014/15 er vedtatt i SU (Samarbedsutvalget) i barnehagen 27.05.14

Høsten 2014: fredag 10.10 og fredag 07.11

Våren 2015: fredag 02.01, fredag 27.03 og fredag 15.05

Årsplan 2014 - 15
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: O.N.

picture
 

Årsplan for 2014 - 15 finner du her

Brasilbesøk på sommerfesten!
Publisert: 20.06.2014 skrevet av: O.N.

Sommerfesten 2014 ble et storslått kulturmøte mellom Norge og Brasil.

Leikarring, stev og folketoner fra Ørnene, Svarttrostene og Fossekallene - i møte med Capoeiradans fra Brasil. Våre KolibriCarf-gjester ble varmt mottatt av koret "Kor Artig" sin versjon av Brasilsangen!

Vi takker FAU for et godt samarbeid om arrangementet, og ellers alle som kom og gjorde dette til en strålende flott sommerfest!

Salg av barnas kunst, inngangsbilletter og Brasilprodukter utgjorde totalt kr 17.117,- innsamlet, som uavkortet går organisasjonen til KolibriCarf. Organisasjonen hilser TUSEN TAKK til barnehagen og alle foreldrene.

Utstillingen med bilder fra Kolibrisentrene i Sao Paulo (v/ Oddny Naasen 2012) henger i barnehagen ut uke 26.Ta kontakt med barnehagen dersom du ønsker å kjøpe bildefiler -  inntekten går til KolibriCarf.

Til deg som har passord, se bilder fra sommerfesten

picture

Capoeiraoppvisning fra instruktører

ved Kolibriredet Sao Paulo, Brasil

fileicon 
Sommerfest 2014 program.pdf

 

 

 

 

 

 

Mer om Kolibricarf: www.kolibricarf.no

VELKOMMEN TIL CAPOEIRA SOMMERKURS 2014

Mandag 23.juni starter dette tradisjonsrike kurset med brasilianske instruktører I BERGEN.Fremdeles plasser. Både barn og voksne, nybegynnere og viderekommere er  velkommen. 

INFORMASJON OG PÅMELDING

Den Kongelig Norske Fortjenesteorden tildelt Gregory J. Smith, torsdag 21. november
Publisert: 25-11-2013 skrevet av: O. Naasen

H.M. Kongen har utnevnt norsk statsborger Gregory John Smith, sosialentreprenør, Brasil, til Ridder av første klasse under den Kongelig Norske Fortjenesteorden, for humanitært virke blant vanskeligstilte barn og unge i São Paulo.

picture

Tildeling v/ Assisterende

Fylkesmann Rune Fjeld


 

Tildelingen fant sted i Griegsamlingen, Kunst og kultursenteret Oseana i Os.

 

Kolibribarnehagen Sandslimarka barnehage, ble invitert med en representant til å få delta på ordenstildelingen. Her deler jeg noen glimt fra det flotte arrangementet:


Prosjektet "Musikk til Språk" er i gang!
Publisert: 18.10.2013 skrevet av: O.N.

Torsdag 17.oktober startet vi prosjektet "Musikk til Språk".

Med vår egen undertittel: "SPILL OPP i Sandslimarka barnehage!" går vi en musikkfylt tid i møte! Musikk skal brukes som et språkfremmende verktøy i barnehagen.

Utgangspunkt for påmelding: Barnehageåret 2013/14 har vi 42 flerspråklige/fremmedspråklige barn fra 13 nasjonaliteter (ikke-skandinaviske) representert i barnehagen. Antallet fremmedspråklige barn øker og vi trenger å videreutvikle språkfremmende kompetanse. Kompetansehevingen må skje i den hverdag og ut fra de plandokumenter vi har; Årsplan og temaperioder vinteren 2013/14.I slutten av august fikk vi bekreftet at vi var en av de heldige barnehagene som ble trukket ut til å få delta på prosjektet.

picture

 SPILL OPP

i Sandslimarka barnehage

Prosjektet "Musikk til Språk"

Vi er en av 10 barnehager som deltar på dette samarbeidsprosjektet med Bergen kommune. Prosjektet er ledet av Fagavdeling Barnehage og Skole v/ Anne-Christine Boge og Cecilie Sæverud. Det innebærer samarbeid med veiledere fra NLA Høgskolen i Bergen, musikkpedagog Laila Therese Bøen og dramapedagog Adele Duus. 

 

Prosjektet skal vare frem til juni 2014 og inkludere en felles presentasjonsdag i mai, for alle 10 barnehagene.

 Hvem deltar: Hele personalet og alle barna i Sandslimarka bhg.

Barnehagens prosjektgruppe: Kirsti Muribø (Mistral), Ingeborg Hollup (El Nino), Laila K. Skjold (Monsun), Rita L. Gjelsvik (Sirocco) og Oddny Naasen (adm)

Våre hovedmål for prosjektet:

  • Vi tar i bruk rytme/sang/dans som en ”naturlig del av hverdagen”. 
  • Med fokus på GLEDE – ”Musikk er gøy!” skal vi styrke vår kompetanse på språkutvikling hos barn!

 
 
.