Meny
Vel avdeling Framside
Lonarmyrvegen 1 4345 Bryne.
Telefon: 51778310 Send e-post til oss
Redaktør: Marianne Byberg
Det er 2 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Maurtuå barnehage! 
Åpningstider: 0700-1630

Telefon:
Kontor: 51778310. 
Mobil: 975 88 284

Rød avdeling:     907 53 524.
Blå avdeling:      907 49 966.
Grøn avdeling:   906 91 165.


Til foreldre om foreldreundersøkinga i barnehage

Kvifor bør du svare på Foreldreundersøkinga for barnehagar?

Foreldreundersøkinga gir deg moglegheit til å seie di meining om barnets trivsel og andre forhold ved barnehagen. Undersøkinga skal først og fremst brukast for å gjere barnehagen betre. Resultata dannar grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldra om tilbodet i barnehagen. Resultata frå undersøkinga vil også inngå i statistikk som blir utarbeidd i Utdanningsdirektoratet, og kan inngå i kommunens arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen.

Korleis blir Foreldreundersøkinga gjennomført?

Det er frivillig å svare på undersøkinga, men vi håper du vil svare slik at du kan hjelpe barnehagen til å bli betre. Du kan velje å hoppe over spørsmål dersom det er nokre spørsmål du ikkje vil svare på.

Vi tek godt vare på svara dine.

Utdanningsdirektoratet er ansvarleg for at alle personopplysningar som blir samla inn, blir behandla i tråd med personopplysningslova. Når du svarer på spørsmåla i Foreldreundersøkinga, er det inga kopling til personopplysningar om deg. Det er svært strenge reglar for å vise resultata frå undersøkingane så vel til barnehagane sjølve, til barnehageeigaren og til dei statlege utdanningsmyndigheitene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte attkjenning av personar som har svart. Data frå undersøkinga skal aldri publiserast offentleg på ein måte som gjer det mogleg å kjenne att svara frå dei enkelte føresette. Delar av resultata blir publiserte på barnehagefakta.no. Data frå undersøkinga kan bli brukte til forsking. Ved Side 1 av 2 utlevering av grunnlagsdata til forskingsformål blir forskarane pålagde å følgje direktoratets reglar for konfidensialitet, og dei må underskrive ei teiingslovnad.

Har du spørsmål?

For meir informasjon kontakt barnehagen din. Du finn også mykje informasjon på www.udir.no/undersokelser. Utdanningsdirektoratet: arkiv@udir.no http:// * Me minner om at barnehagen er stengt fredag 16.november pga planleggingsdag.

*  På måndag kjem det 2 studenter på blå avdeling(kjøkkengruppa) Dei går andre året på barnehagelærarutdanninga på uis, og skal vær i 5 veker. Velkommen til Mona og Fiona 

* Det blir førjulstreff i barnehagen onsdag 5.desember kl 1700. Det blir grøt til store og små, og nissejakt i skogen, så ta med lommelykt Påmeldingslister kjem i garderoben😊Kjekt om de små har på nisseklær/nisselue
Velkommen alle saman

* Det vil i løpet av november månad blir ein brukerundersøkelse for foreldre i Maurtuå. Me oppfordrar alle til å svare på denne.
Meir info kjem seinare, og de vil få utdelt passord av styrar. Sist gong hadde me svarprosent på 96 %!  Med denne undersøkinga har du mulighet til å gje oss tilbakemelding på kva me er gode på, og kva me kan bli bedre på.


Bamsegruppa har laga ein vennskapsring av hendene sine. Det blei teikna rundt handa, før barna fekk øve seg i klypping. Litt vanskelig å klyppe ut alle fingrane, så der måtte det litt hjelp til. Etterpå pynta me hendene med fjører og glitter, før dei blei hengt opp i krans rundt eit flott dikt. Fargerikt og flott resultat.

Denne veka har me hatt bingo på tur, kor me skulle krysse av for kva ting me såg på turen. Det var ein engasjert gjeng som raskt gjekk i gang med oppgaven....Me gjekk til Nyland leikeplassen, kor me åt matpakka vår, leika, og oppleva nye meistringar...

Litt glimt frå kvardagen vår, med teikning, doktorleik, kitt, gøymeleiken, og taxitur for å sjå dei siste husa me har besøkt. På turen blei me og stoppa i politikontroll, som barna syntes var både spennande og litt skummelt...heilt til me fekk forklart og snakka om det gode politiet gjer for oss i trafikken.

Me har hatt fokus på den første bokstaven i navnet okkas. I dag skulle dei skrive bokstaven sin inni ein stor, og så skulle dei fargelegga og klyppe ut. den ut. Resultatet hang me opp på avdelinga.

I dag bakte vi grove rundstykker hvor barna formet rundstykkene etter bokstavene sine. Vi spiste disse til lunsj og det ble spist mye!

Vi gikk tur opp mot en av bondegårdene i området. På veien fant vi sølepytter og en elv vi kastet stein i. Vi laget og bokstavene våres av ting vi fant i naturen. På vei tilbake var vi innom og kikket på dyrene på gården som hest, høner og kyer. Vi samlet og på tut fra lastebiler på veien.

I dag hadde me "Haien kommer" og "Alle mine kyllinger" i ballbingen. Dei lærer reglane fort, og dei syns det var kjempe spanande då haien kom og tok dei. Etterpå så var det 3 stk som lekte en blanding av dei lekene i ballbingen. Etterpå hadde dei god lek med bøtter og spann.

Alle barna fikk pynte sin egen bokstav med diverse pynteting og ble så hengt opp på veggen.

Litt av hvert i fra frileken på torsdag. Vi festet tau i rusjebanen hvor barna kunne dra seg selv opp. Her var det mangen som ville prøve seg. Litt bilder fra inneleken også hvor det går mye i rollelek og barna blant annet leker at de skifter bleie på hverandre.

Me gjentok suksessen med å dramatisera "Da vesle pus datt i melkebøtta. Dei fekk velgja kva dyr dei ville vera idag og. Det var stas å bli malte litt i ansiktet først. 

Herlig med slike dager!

Mandag var ei gruppe barn på tur i skogen bak barnehagen. 

Me hadde besøk av 4 skule elever som hadde fått i oppgåve å glede nokon. Dei ville glede okke med dans og musikk. På onsdag spikte me pinner som me skal bruke når me skal på tur å lage bål. I dag hadde me hinderløypa ut, og alle rutsja ilag ner rutsjebanen etterpå. Det er og mange gode bilde frå leiken inne.

Vi gikk på navnejakt i skogen hvor Lill hadde gjemt barna sine navn rundt i skogen. Da vi var kommet inn i skogen satte vi oss ned og øvde litt på å klappe navnene våre og på å rime. Så på turen tilbake plukket vi en del pinner vi skal bruke til å lage julegaver med.

Barna gikk på navnejakt i barnehagen hvor vi hadde hengt opp lapper med navnene deres og de gikk rund og skulle finne sitt eget navn. Etterpå satte vi oss ned og øvde litt på å skrive navnene våres.

Bilder fra hinderløype ute i noe vått vær. Vi balanserte klatret og russjet. Etterpå hadde vi frilek hvor noe lagde dyrehage i sandkasse, noen lekte med rokkeringer og så hvor høyt opp i treet de klarte å kaste dem. Så lekte vi litt haien kommer i ballbingen.

Me valgte å ha alle med i same dramastykke i dag. Alle fekk velgja kvafor dyr dei ville vera, og alle fekk vera det dei ville. Me hjalp litt med teksten, og dei var kjempeflinke til å mjaue, raute, kakle,grynte, osv.

På tur i dag skulle me leita etter rim og regler i skogen. Dei skulle prøva å kjenna igjen sitt eige navn som stod på. Me klarte å finna alle korta til slutt. 

I løpet av fleire turdagar har me gått og sett kor kvart barn bur (er ikkje i  mål med dette endå), og forrige gong passa det å ta mat- og leikestopp i Tarzanløypa. Mykje god motorisk trening, kor fleire av barna utfordra seg, og meistra. Kjekt! Her vil me gå fleire gonger! I forbindelse med FN-kafeen vår, fekk Bamsegruppa i oppdrag å kutte klar pølser, samt lage velkomstplakater. Dei samarbeida med å skrive orda, og pynta med tusjar. Flott blei det!

På onsdag hadde me balansering ute. I dag har me bakt frokost brød, og dei vart kjempegode. Me dekka fint langbord til lunsjen. Det er og bilde av god leik denne veka.

Me har hatt hinderløype med motoriske utfordringar som å hoppe på ulike måtar, rulle, balansere, samt å få hjelp av ein venn til å leie seg "blind" gjennom hinder. Då får ein erfare kordan ein må la seg leie, la andre ta styringa, og stole på kvarandre. Kaste og motta ball i samarbeid to og to, samt trene på reaksjonsevnen, har me og trent på. Til avslutning har me hatt massasje, i form av ei massasjehistorie kalla "Sola", med bestemte handlingar ut frå kva som skjer med vèret.

Vi gikk på tur i skogen og hadde med oss spikkekniver. På veien inn i skogen fant alle pinner de kunne spikke. Alle fikk prøve seg med kniven. Mens noen spikket lekte vi en del 123 rødt lys.