topLogoSpacer
 

LUNDEGÅRD BARNEHAGE

Invitasjon
Publisert: 17.02.2015 skrevet av: Berit

Samarbeidsutvalget  inviterer til foreldremøte

Mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 i Lundegård Barnehage

Tema : Hva er sunn og næringsrik mar for barn?

For påmelding og mer informasjon trykk på Lenken, Påmelding til foreldremøte, til venstre i menyen

Varsel om Årsmøte
Publisert: 17-02-2015 skrevet av: Berit

 Det vil bli holdt Årsmøte for Lundegård Barnehage SA

Mandag 23. mars. kl. 19.30 i Lundegård Barnehage

Foreløpig dagsorden:

1. Åpning ved styrets leder

2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

3. Godlkjenning av innkalling og dagsorden

4. Styrets årsmelding for 2014

5. Revisors beretning for 2014

6. Godkjenning av årsregnskap for 2014

7. Orientering av budsjett for 2015

8. Valg av nye styremedlemmer

9. Valg av valgkomitè

Forslag til saker fra andelshavere, samt valgkomitèens forslag til styre - og varamedlemmer må være sendt til Eierstyret v/ Berit H. Kalberg innen 6. mars 2015

Alle andleshavere har møterett til Årsmøte. Andelshavere kan være representert ved fullmakt.

Fullstendig innkalling med saksliste og sakspapirer blir sendt ut mandag 9. mars 2015

For Eierstyret i Lundegård Barnehage

Berit Hugdal Kalberg

- sekretær -

Er du klar for å delta i eierstyret?
Publisert: 01.02.2015 skrevet av: Frode Hetland

 

Prisjustering foreldrebetaling
Publisert: 19-01-2015 skrevet av: Berit

Lundegård barnehage innførte makspris i 2005

Denne har vært justert ved flere anledninger og fra 1. januar 2015 kom ny justering

Justeringen blir fra kr. 2405 til kr. 2480.- pr. måned for 100% plass

Følgende terminbeløp blir gjeldene fra 01.01.2015:

5 dagers oppholdtid: kr. 2480.-

4 dagers oppholdtid kr. 2232.-

3 dagers oppholdstid kr. 1736.-

Halv oppholdstid (50%) kr. 1488.-

1. mai øker foreldrebetalingen ytterligere med 100 kroner ekstra i måneden - til  kr. 2580.- i måneden

 Kostpenger blir som før kr. 300.- pr. måned

 
 
.