Meny
Velg avdeling Salto
Håbafjellvn. 45 4325 Sandnes
Telefon: 51 97 11 80 Faks: 51 97 11 88 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Vasshus

Velkommen til oss på Salto :)

3-6 års avdeling med plass til 19 barn. Ansatte på avdelingen: Pedagogisk leder: Hanne Elisabeth Truelsen N. Idrettspedagog: Kevin Sherrock. Medarbeider: Frank Leknes. Vi på Salto ønsker å tilrettelegge for bevegelsesglede, matglede, mentalt og sosialt velvære for å danne gode vaner som kan vare livet ut for barna. For å oppnå dette ønsker vi at barna hele tiden skal få nye utfordringer i hverdagen og oppleve kunnskap, trygghet, teknikk og mestringsglede.

Vi deler barnegruppen daglig og jobber på tvers av avdelingene, mellom Salto og Trix. Her holder vi på med mye forskjellig: Alt fra svømmekurs i Sandvika , turer i nærområdet, skoledager, gymsal, forming, eventyr til Ridning i stall Friheten. Dette gjør vi fordi barna skal få enda mer tilrettelagte utfordringer i forhold til alder, utviklingsnivå, vennskap og relasjoner. Gjennom aktivitetene og leken skapes det arenaer for barnas utvikling, læring, sosial og språklig samhandling.

De aldersinndelte klubbene er: Elgklubb: 5 åringene Kanin: 4 åringeneTroll: 3 åringene Dagene på Salto styres i stor grad av barnas ulike behov, alder og utviklingsnivå. Det er en aktiv gruppe som fokuserer på vennskap, omsorg og trygghet for hverandre gjennom lek og læring.

Leken har en sentral plass i barnehagen og i barnegruppen og personalet legger til rette for gode vilkår for lek, vennskap, barnekultur, glede og humor.

Vennskap og trygghet er et område som står sterkt i fokus hos oss. Like viktig for oss er latteren, humøret og gleden på avdelingen blant barn og voksne.

Personalet ønsker å inspirere til å gi rom for ulike typer lek både ute og inne og bidra til at alle barna kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek, fysisk aktivitet, kosthold og vennskap.