Meny
Velg avdeling Trix
Håbafjellvn. 45 4325 Sandnes
Telefon: 51 97 11 80 Faks: 51 97 11 88 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Vasshus

Trix er en avdeling for store barn i alderen 3-6 år. Vi er 3-4 voksne som jobber sammen på Trix og dette barnehageåret er vi 18 barn. Vi har en pedagogisk leder, en idrettspedagog og 1-2 pedagogisk medarbeider.

I løpet av en uke kan vi tilby barna et stort spekter av varierte aktiviteter. Kurs, gymsal, turer, samlinger, formingsaktiviteter og lek på avdelingen er en del av de faste rutinene våre i løpet av en uke. På høsten tilbyr vi barna ridekurs og svømmekurs. På våren går vi på klatrekurs, friluftslivkurs og svømmekurs. Dette er kurs hvor mestringsglede og bevegelsesglede står i fokus.

Trix er en aktiv avdeling hvor humor, glede, latter, trygghet og omsorg er en stor del av vår hverdag. Her skal alle barn oppleve å bli sett og hørt, barna skal oppleve et inkluderende fellesskap hvor vi ivaretar egne behov samtidig som vi lærer å ta hensyn til andres. Vi legger til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap i lek, samlinger, på tur og i gymsalen.