topLogoSpacer

Grødem barnehage

 
 
 

 
 

 

Marihøne:

977 92 314

Smørblomst:

977 92 167

 
 

Endring i reglene om foreldrebetaling i barnehagen!
Publisert: 04.05.2015 skrevet av: abg

Fra 1.mai er maksprisen endret til kr 2.580 kroner. Samtidig innføres det en ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass, begrenset opp til makspris for barnehagebetaling.

Formålet med ordningen er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehager.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke om det. Som dokumentasjon for inntekten sin, må de legge ved siste selvangivelse. Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for et barnehageår av gangen.

Vedtak om redusert foreldrebetaling som fattes nå i mai, kan imidlertid vare ut barnehageåret 2015/2016, ettersom selvangivelsen for 2014 vil være grunnlaget for vedtaket både før og etter sommerferien.

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet.

Det skal derfor søkes til Randaberg kommune for barn som er folkeregistrert i Randaberg og går i barnehage.

 

Planleggingsdag
Publisert: 30.04.2015 skrevet av: abg

Minner om at fredag 15.mai er planleggingsdag!

Barnehagen er stengt denne dagen !

Sommerferien 2015
Publisert: 09.04.2015 skrevet av: styrer

Hei,

Håper alle har hatt en fin påskeferie

Og etter påsken begynner forberedelsene til sommerferien, så nå kommer sommerferielappen.

Viser til vedtekten for Randaberg kommunes barnehager:

"E) Barnehagens åpningstid
e.3. Alle barn skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 uker skal være sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Den 4. ferieuken kan tas ut med enkeltdager eller samlet. Planleggingsdagene i barnehagen kan regnes som den 4de ferieuke. Styrer skal ha beskjed innen 15. april når barnet tar ut sin hovedferie."

Ferielappen for sommeren kan returneres på mail eller leveres  på avdelingen. For dere som har flere barn i barnehagen, fylles dere bare ut en ferielapp.
For å kunne fastsette personalets ferier er vi avhengige av at fristen 15. april holdes.

fileicon 
Sommerferien 2015.docx

God Påske
Publisert: 27.03.2015 skrevet av: abg

Vi ønsker dere alle en riktig God Påske:)

Håper dere alle får noen gode feriedager sammen enten dere er hjemme, ved sjøen eller i snøe!

Planleggingsdager
Publisert: 09.03.2015 skrevet av: styrer

 Minner om at barnehagen er stengt torsdag 12.mars og fredag 13.mars

Vi har planleggingsdager

Se flere forsideartikler >>

 
 
.