topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

EngleOnganeBarnehage

PLANLEGGINGSDAGER 2014/2015
Publisert: 15.10.2014 skrevet av: Tonje

Barnehagen har i løpet av barnehageåret 5 planleggingsdager. Inneværende barnehageår er dagene som følger:

Mandag 18. august 2014

Fredag 14. november 2014

Fredag 2. januar 2015

Tirsdag 7. april 2015

Fredag 15. mai 2015

 
 
.