topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Dravhaug/Øygardenbarnehage

Styrer skal ut i svangerskapspermisjon
Publisert: 01-03-2014 skrevet av: Inger Lise Andersen

Til informasjon. Til sommeren skal Inger Lise ut i svangerskaps permisjon, og blir borte fra jobb barnehageåret 2014/2015. Stillingen er nå lagt ut på finn.no

Til informasjon
Publisert: 06-01-2014 skrevet av: Inger Lise Andersen

 

Sola kommune                                                                                                                                                                                                

 INFORMASJON OM ENDRINGER I SOMMERAVVIKLINGEN SOM FØLGE AV HØP 2014

Viser til sak 77/13 i Kommunestyret den 12.12.13 om budsjettbehandlingen for 2014. Der går det frem at det vil bli endringer i forhold til å avvikle sommerferie i våre barnehager. Sola kommune sine vedtekter som skissert nedenfor, vil bli endret som følge av budsjettvedtaket.

Punkt 11
Alle barn skal ha 4 ukers ferie. 3 av ferieukene skal være sammenhengende og skal avvikles mellom 1. juni og 1. september. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00.

Dette punktet vil bli endret for sommeren 2014 der det vil gå frem at 3 av ferieukene skal være sammenhengende og avvikles innenfor rammen av skolen sin sommerferie. For 2014 vil det si mellom 20.06 og 18.08.

Det settes ned en arbeidsgruppe for å arbeide ut retningslinjer for hvordan en vil gjennomføre dette i praksis.

 

Med hilsen

 Tove Valdeland

barnehagesjef

 

 

Søke om barnehageplass
Publisert: 18-12-2013 skrevet av: Inger Lise Andersen

 

Søknad gjøres elektronisk fra kommunens hjemmeside.

Det er samordnet barnehageopptak for kommunale og private barnehager

Søknadsfrist hovedopptak: 1. februar

Søknadsfrist bytte/omplassering: 1. januar

 

Dravhaug 30år 29.0813
Publisert: 30-08-2013 skrevet av: Inger Lise Andersen

 Tusen takk for en kjempe kjekk feiring av 30års dagen vår!

Vi er så takknemlige for å ha en så flott foreldregruppe som stiller opp for barna sine og barnehagen!

Tusen takk til Ole Ueland, for deltakelse og flotte kaker!

 

fileicon 
Kaken fra Kommunen.docx

Planleggingsdager 2013-2014
Publisert: 29.06.2012 skrevet av: Inger Lise Andersen

Minner om at barnehagen er stengt disse dager: 

Torsdag 15. og 16.august 2013

Fredag 15.november 2013

Torsdag 02. januar 2014

Tirsdag 22. april 2014

 

 

 
 
.