topLogoSpacer
 

Dravhaug/Øygardenbarnehage

Viktig informasjon om foreldrebetaling
Publisert: 22.07.2015 skrevet av: Marianne

fileicon 
sknadsskjema redusert foreldrebetaling 2015 pga 6% av inntekt inntil 473 000- (2).docx

Åpningstider i sommerbarnehagen.
Publisert: 16.06.2015 skrevet av: Hilde Mydland Olsen

Vi minner om at i uke 28, 29, 30 og 31 åpner barnehagen klokken 0730, ikke 0715 som ellers i året.  

Sommerbarnehage 2015 ny informasjon!!
Publisert: 16.06.2015 skrevet av: Hilde Mydland Olsen

 I uke 28, 29, 30 og 31 er Dravhaug/Øygarden barnehage sammen i bygget Dravhaug.

Barna fra Øygarden bruker Vardaberget sin garderobe, som er døren du først møter når du kommer inn hovedporten, barna på Vardaberget bruker Litlaberget sin garderobe. Litlaberget og Kjerrberget beholder sine garderober.

Det vil alltid være minst en fra hvert hus på jobb.

Barna blir levert i sine tildelte garderober, noen uker er det kun ett personal fra Dravhaug på jobb fra 0730 - 0800, da samles barna på en avdeling (Litlaberget eller Kjerrberget) frem til klokken 0800.

Når det er tilstrekkelig med personal på huset er vi sammen på tvers av avdelingene.

Vi gleder oss til å være sammen i sommerukene og ønsker alle en riktig god sommer.

Mer informasjon om sommerbarnehagen
Publisert: 12-06-2015 skrevet av: Marianne

Fordelig av barn på avdelinger i ukene 28-31 i Dravhaug.

Litlaberget: På denne avdelingen så kommer ungene i fra Litlaberget og Kjerrberget.

Kjerrberget: På denne avdelingen kommer ungene i fra Tunet og Berget.

Vardaberget: På denne avdelingen kommer ungene i fra Vardaberget og Krogen .

Se ellers informasjon som er lagt ut ang disse ukene.

Planleggingsdager 2015/ 2016
Publisert: 11.06.2015 skrevet av: Marianne

Oversikt over neste barnehageårs planleggingsdager

* 17.August 2015

* 13.November 2015

* 4.Januar 2016

* 29.Mars 2016

Den 5 planleggingsdagen er ikke fastlagt ennå men kommer mest sannsynlig i forbindelse med noen av fridagene i mai. 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.