topLogoSpacer
 

Brueland Barnehage

Samarbeidsutvalget i Brueland barnehage
Publisert: 10.10.2013 skrevet av: Elsegunn Aase

 Samarbeidsutvalget i Brueland barnehage 2013/14

Leder: Eivind Lindal: eivind.lindal@norseagroup.com far til Brede (blå)

Nestleder: Siri J. Egeland Gibb: sirije@gmail.com mor til Rebecca (brun)

Personalet: Eline T. Kristensen og Stine Elin Ims

Telefonnummer
Publisert: 30.08.2012 skrevet av: Torill Damm

 Barnehagen kan kontaktes på telefon:

Bygg 1: 46 85 08 14 (Rehabilitert bygg)

Bygg 2: 46 84 59 61 (Nybygg)

Dette er kontakttelefon direkte til personalet.

Vær vennlig å noter nummeret på mobilen.

Administrasjonen:

Torill Damm, Resultatenhetsleder: 90 77 55 22

Elsegunn Aase, Assisterende styrer: 90 03 51 88    

             

Planleggingsdager i barnehageåret 2013/14
Publisert: 14.05.2013 skrevet av: Elsegunn Aase

Planleggingsdager for barnehageåret 2013/14 er:

Mandag 19. august

Mandag 7. oktober

Torsdag 2. januar

Tirsdag 22. april

Fredag 30. mai

 

 
 
.