Om oss 01
0
topLogoSpacer
 
 

 
 
 

    Brueland Barnehage - Om oss 

Brueland barnehage
Publisert: 20.09.2012 skrevet av: Elsegunn Aase

 

Om oss i Brueland barnehage

 

Brueland barnehage ble bygget i 1991 og åpnet samme året. Høsten 2009 utvidet vi driften i midlertidige lokaler i påvente av ferdigstillelse av nytt bygg. I januar 2012 ble den nye barnehagen tatt i bruk. I august er det opprinnelige bygget ferdig rehabilitert og klar for innflytting. Bygget fra 1991 kalles Bygg 1 og det nye bygget Bygg 2.

 

Barnehagen er en arena for lek og læring. Vi ønsker å tilrettelegge for et trygt og kvalitativt tilbud som dekker både barnas og foreldrenes behov. Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er retningsgivende for innholdet i barnehagen.

 

Vi er en arena for lek og læring. I praksis betyr dette at:

- Barnehagen har fagrom som alle barna kan benytte seg av.

- Barna er inndelt i grupper etter alder i faste aktiviteter som tur og samling.

- Barna får venner på tvers av grupper.

- Personalet arbeider sammen for å gi et best mulig pedagogisk tilbud til barna.

 

Vi er mye ute. Vårt varierte og innholdsrike uteområde blir brukt aktivt hver dag. Sandvedparken gir gode og varierte muligheter for fysisk utfoldelse. Brueland barnehage ligger nær sentrum. Vi har gangavstand til de fleste tilbud som kulturhus, kino og museer m.m.

 

I Brueland barnehage er det 12 aldersinndelte grupper med barn i alderen 1-6 år. I Bygg 1 er det fire småbarnsteam med 14 barn og fire voksne på hvert team. I Bygg 2 er det åtte team. Det er to småbarnsteam med 9 barn og tre voksne på hvert team og seks team med 3-6 åringer. Disse teamene består av 19 barn og tre voksne.

 

Personalet består av 43 ansatte. Hvert team har en pedagogisk leder. Vi har valgt å bruke tittelen pedagogisk medarbeider på våre assistenter. De arbeider daglig med det pedagogiske innholdet i barnehagen i samarbeid med våre pedagogiske ledere og fagutviklere. Tittelen bidrar til økt yrkesstolthet. Sandnes kommune sin offisielle tittel er assistent i barnehage.

 

 

No documents found