topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

Havlimyra Barnehage

Dommelidei
Publisert: 13.03.2015 skrevet av: Y. Hansen

picture
 

 

Konsert i barnehagen

for 4 og 5 åringene

Stev med Kisten Bråten Berg.

 
 

 picture

picture
 
 
 

 

picture
 
picture
 
picture
 
picture
 

FLIK - spørreundersøkelse våren 2015
Publisert: 06.03.2015 skrevet av: Y. Hansen

 

Vi er nå snart i gang med 2. runde av kartleggingen av barns læringsmiljø i Kristiansand. Dette omfatter alt fra barns trivsel og utbytte, til personalets muligheter for kompetanseheving og utvikling, personalets forhold til barna, miljøet i institusjonen og foreldrenes oppfatning av, og samarbeide med barnehagen. Altså ganske omfattende. Dette er en storsatsing i Oppvekstsektoren som skal gå over 3 år og resultere i endret arbeidsmåte og tenkemåte i barnehage og skole.

Foreldre til barn født 2009 og 2010 vil neste uke få mer informasjon om spørreundersøkelsen i forbindelse med FLIK - prosjektet (Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand kommune)

Dere som skal svare på undersøkelsen har fått utdelt samtykkeskjema. Husk å levere det til oppasser i garderoben.

Jeg håper selvsagt på god oppslutning!! LYKKE TIL!

Informasjon
Publisert: 05.03.2015 skrevet av: Yvonne Hansen

 

Barnehagen jobber med ny nettside.

 

Havlimyra barnehage
Publisert: 21.01.2013 skrevet av: Yvonne Hansen

picture
 

Havlimyra barnehage åpnet i desember 2009. Den er en del av Havlimyra oppvekstsenter som også består av ungdomsskole og flerbrukshall i den nye og spennende bydelen på Justneshalvøya. 

Vi er en basebarnehage med plass til 100 barn i alderen 0 - 6 år. Den er inndelt i 6 baser som igjen er delt i to, Havsia og Lisia, 50 barn i hver. 

Det er et spennende bygg, og en stor og flott utelekeplass som inviterer til variert lek og spennende utfordringer.

Inne har 50 barn felles lekeareal, garderobe og stellerom. Barna har stor frihet til medvirkning, de kan velge hvem de vil være med, hvor de vil leke og hva de vil gjøre. De har lik tilgang på leker, utstyr og voksne.

Havlimyra barnehage

Et godt sted og være

-et godt sted å lære.

Verdier for livet

Besøk av brannbilen mandag 6 oktober-2014
Publisert: 06.10.2014 skrevet av: Charlotte

 Det var stor stas da brannbilen kom på besøk i barnehagen. Barna fikk sitte i brannbilen, prøve hjelm og spyle med brannslangen. Brannbilen satt på sirene og blålys da de kjørte fra barnehagen.

picture
 

 
 
.